Navigation


On-line demo aplikace

Aplikaci si můžete prohlédnout v demo módu, který má zpřístupněny veškeré funkce, ale nelze v něm ukládat nová nebo pozměněná data.

Demo administrační části

Administraci aplikace si můžete vyzkoušet, pokud se přihlásíte jako administrátor pod následujícími přístupovými kódy:

  • Login administrátora: admin
  • Heslo administrátora: admin1

Demo účastníka testování

Vyplňování jednotlivých testů si můžete vyzkoušet, pokud vstoupíte do sekce pro účastníky testování a v ní se přihlásíte pod některým z násleujících přístupových kódů:

  • Login účastníka: ucastnik1
  • Heslo účastníka: ucastnik1
nebo
  • Login účastníka: ucastnik2
  • Heslo účastníka: ucastnik2